GDPR

GDPR, Slushice Roskilde IVS

Den nye persondatalovgivning  er trådt i kraft pr 25. Maj 2018, hvilket betyder en række ændringer er sket hos Slushice Roskilde IVS.

Her kan du læse om, hvad vi gør for din sikkerhed og hvilke sikkerhedsforanstaltninger vi har gjort brug af for at sikre optimal beskyttelse.

1 Behandling af personoplysninger.
Slushice Roskilde IVS indsamler og behandler en række oplysninger om dig, når du handler hos os. Når du har oprettet en bruger på vores hjemmeside (www.slushice-roskilde.dk) har du indtastet forskellig oplysninger som, navn, adresse, telefonnummer og mailadresse. Disse oplysninger bliver brugt i forbindelse med at du handler hos os, så vi kan sikre os at du får den vare du enten har lejet og eller købt.

Du kan også vælge at handle som gæst, men grundet leverance er du nødsaget til at oplyse påkrævede felter med dine informationer for at vi kan sikre at du får de varer du har lejet og eller købt. Med andre ord betyder det, at når du vælger at handle hos os, så gør vi brug af den data du indtaster som en del af dit køb. Dette betyder at, den data du giver os, bruger vi i forbindelse med køb og levering af ordren og udelukkende det.

2 Hvilke oplysninger behandles?
Slushice Roskilde IVS behandler de oplysninger om dig, som du selv har indtastet på vores hjemmeside i forbindelse med køb eller leje af produkter. Vi indsamler oplysninger omkring Fornavn, efternavn, gadenavn, by, postnummer, telefonnummer og e-mailadresse.  

Ydermere gør vi opmærksom på, at din IP adresse er synlig efter et køb af varer hos os, i tilfælde af svindel eller snyd fra købers side. Dette logges udelukkende til politimæssigt brug.

De oplysninger vi indsamler i den konkrete situation vil være indsamling af almindelige personoplysninger:

(i) Kontaktoplysninger, herunder navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse

3 Formål med oplysningerne
Formålet med behandling af oplysninger om dig er, at:

(i) Kunne gennemføre handlen med dig som kunde.
(ii) Dokumentere en indgået aftale mellem dig som kunde og os som sælger og leverandør.
(iii) Foretage kvalitetssikring, fakturering og bogføring.
(iv) Håndtere en klagesagsbehandling vedrørende Slushice Roskilde IVS serviceydelser.

4 Behandlingsgrundlaget
Når vi Slushice Roskilde IVS behandler den indsamlede data, sker det efter persondatalovens retningslinier. Vi behandler de indtastede data efter behov i forhold til en eventuel klagesag og eller i forhold til leje, køb, kvalitetssikring, bogføring mv. (se afsnit 3)

5 Opbevaringstid vedr. oplysninger
Vi behandler dine oplysninger, så længe det er nødvendigt til det formål de er indsamlet. Vi opbevarer ikke personoplysningerne på en måde, der gør det muligt at identificere dig, i længere tid end det er nødvendigt af hensyn til de formål, hvortil oplysningerne lovligt behandles.

6 Beskyttelse af oplysninger?
Vi har sikret vores hjemmeside, gennem vores hosting udbyder one.com via. SSL
(SSL står for Secure Sockets Layer. SSL er en standard sikkerheds teknologi, som gør det muligt at etablere en sikret forbindelse, (Også kaldet en HTTPS forbindelse) mellem en webserver og web browser. Denne forbindelse sikrer, at alle data, der passerer mellem webserveren og browseren forbliver private.) Vi har tilføjet ekstra antivirus samt anti-malware program. Vi deler ikke dine oplysninger med tredjepart firmaer eller andre fra branchen. Vi har overvågning af sitet i realtid via ekstern partner (Sitelock). Alle hændelser er monitoreret og bliver automatisk bogført i en hændelseslogbog. Vores sikkerhedsprocedurer bliver løbende revideret på baggrund af den teknologiske udvikling.

7 Sikkerhedsbrud
I forhold til GDPR forordningen er vi Slushice Roskilde IVS som dataansvarlige forpligtet til, at meddele tilsynsmyndigheder uden unødig forsinkelse og om muligt senest 72 timer efter, at vi er blevet bekendtgjort med et brud på sikkerheden. Ved et sikkerhedsbrud som har medført ulovlig behandling skal du som enkeltperson underrettes af os Slushice Roskilde IVS som dataansvarlige, men dette er ikke påkrævet hvis der er tale om anonyme data.

8 Rettigheder
Du har ikke pligt til at dele dine oplysninger med Slushice Roskilde IVS. Såfremt du undlader at dele oplysninger med os, som er nødvendige for at kunne gennemføre handlen, leje og eller køb, kan dette have betydning for, om din ordre kan gennemføres.

Du har som forbruger efter databesyttelseslovgivningen ret til, at få information om og gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger. På anmodning har du ret til at få berigtiget, slettet eller blokeret oplysninger, som er urigtige, vildledende eller behandlet i strid med lovgivningen. Herudover har du ret til dataportabilitet.

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder, skal du henvende dig til Slushice Roskilde IVS via vores hjemmeside, www.slushice-roskilde.dk/kontakt